Alytaus Himnas Žodžiai

Alytaus Himnas Žodžiai tekstas su Akordais

C                                                    F
Pabarėlėm tarp lauko beržų Per Dzūkiją aš dainą nešu
C                                                 F
Nusilenkęs įteiksiu ją tau  Mano mieste brangus Alytau
am                                             dm       G                                 C
Tu buvai man be galo dosnus Aš esu tavo tikras sūnus

C                                                    F
Dzūko širdį davei dovanų  Ir su ja aš per žemę einu
C                                                    F
Tu jaunyste pušynuos likai  Beržo lapai, tai tavo laiškai
am                                             dm       G                                 C
Man kas rudenį vėjo paštu  Juos po kojom vėl paberi tu

 

C                      F                      G
Su gaivia bangele  Nemune, Nemune
   Skuba džiaugsmo dalia Pas mane pas mane

C                      F                                  G
Ir te žydės te dainuos   Kuo ilgiausius metus — Alytus
, Alytus

 

C                                                    F
Kaip pailgs žilaplaukį galva  Smilčių sauja tebus jai lengva

C                                                    F
Gal siūbuosiu aš beržu žaliu  Gal skambėsiu dainos posmeliu

am                                             dm       G                                 C
Nemunėlis neplauks atgalios  Dzūkų žemė per amžius žaliuos

 

Žalio krašto, žalia ir širdis Žalio krašto, žalia ateitis

 

Alytaus Himnas Žodžiai tekstas su Akordais

Ekologiski produktai Alytuje Sveiki Naturalus produktai